Seneca de Centurion

Högkvalitativ P.R.E avelshingst med de bästa generna och ett fantastiskt temperament!

Född 2013 och uppvuxen i södra Spanien. Seneca är 171 cm hög.

Basico klassad som hingst men är under arbete för att kvala högre. Har 7 st avkommor i Spanien (4 ston och 3 hingstar) och här i Sverige 5 st avkommor (4 ston och 1 hingst)

Inköpt av Lisa februari 2018. Kom till Sverige och Gotland augusti 2018.

Senecas föräldrar är dom framgångsrika Fer Bago och Faisana de Torreluna.

Länk till Senecas Stamtavla:

https://www.lgancce.com/lgpreancce/asp-publico/arbolGenealogicoPRE/ConsultarArbolGenealogicoPRE.aspx?ID=9zrhYodAMKU=


Fer Bago har många vinster och placeringar inom morfologi och ridning. 

Fer Bago har 189 st godkända avkommor och han är Calificado klassad. 

Fer Bago ägs i dag av  Pueblo Nuevo Horses.

Länk till stamboken:

https://www.lgancce.com/lgpreancce/asp-publico/arbolGenealogicoPRE/ConsultarArbolGenealogicoPRE.aspx?CEJ=dCfL0u16voYGR8FoaGo%2fAg%3d%3d

Faisana de Torreluna är Calificado klassad med 8 st godkända avkommor. 

Faisana de Torreluna ägs av Rancho El Marengo.

Länk till stamboken:

https://www.lgancce.com/lgpreancce/asp-publico/arbolGenealogicoPRE/ConsultarArbolGenealogicoPRE.aspx?ID=f/1FYWDW/rI=