Seneca de Centurion

Högkvalitativ P.R.E avelshingst med de bästa generna.

Född 2013 och uppvuxen i södra Spanien. Seneca är 171 cm hög.

Seneca har ett fantastiskt temperament som gillas av många i hans omgivning.

Basico klassad som hingst men är under arbete för att kvala högre. Har 7 st avkommor i Spanien (4 ston och 3 hingstar) och här i Sverige 3 st avkommor (2 ston och 1 hingst)

Inköpt av Lisa februari 2018. Kom till Sverige och Gotland augusti 2018.

Senecas föräldrar är dom framgångsrika Fer Bago och Faisana de Torreluna.

https://www.lgancce.com/lgpreancce/asp-publico/arbolGenealogicoPRE/ConsultarArbolGenealogicoPRE.aspx?ID=9zrhYodAMKU=


Fer Bago har många vinster och placeringar inom morfologi och ridning. 

Fer Bago har 119 st godkända avkommor och han är Calificado klassad. 

Fer Bago ägs i dag av  Pueblo Nuevo Horses och för mer information om Fer Bago besök deras hemsida:  www.pueblonuevohorses.com

Faisana de Torreluna är Calificado klassad med 8 st godkända avkommor. 

Faisana de Torreluna ägs av Rancho El Marengo och mer information om henne hittar du på https://ranchoelmarengo.com/ 

och 

https://www.concursosancce.com/public3/participant?name=FAISANA%20DE%20TORRELUNA